Kanały przepuszczalne

Podstawowym zadaniem systemów wentylacji bazujących na kanałach tekstylnych jest równomierny napływ świeżego – uzdatnionego powietrza, zapewniającego utrzymanie w pomieszczeniu zadanej temperatury. Ich dodatkową zaletą jest zapewnienie wymian powietrza przy spełnieniu surowych norm higieny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stosowanie kanałów tekstylnych zapewnia wyeliminowanie zjawiska przeciągu w strefie przebywania ludzi. Ponieważ nawiew odbywa się na całej przepuszczalnej powierzchni kanału, uzyskujemy w efekcie niski poziom prędkości strumienia dostarczanego powietrza – poniżej 0,1 m/s.

Równocześnie, kanały tekstylne są korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia utrzymywania równomiernego rozdziału nawiewanego powietrza. W odróżnieniu od tradycyjnych nawiewników, które pracują tylko w swoim bliskim sąsiedztwie, tekstylne kanały nawiewne pozwalają wyeliminować negatywny wpływ elementów utrudniających przepływ strugi powietrza – jak filary, kratownice, regały itp.

 

Kanały przepuszczalne