Kanały z dyszami lub szczelinami nawiewnymi

Kanały tekstylne całkowicie przepuszczalne przeznaczone są do chłodzenia pomieszczeń. Przy ich zastosowaniu w celach grzewczych możliwe jest wystąpienie efektu rozwarstwienia temperaturowego powietrza. Problem taki może wystąpić jedynie w obiektach wielko kubaturowych (zwłaszcza tam, gdzie kanały byłyby montowane na wysokości powyżej 4,5 metra) i właśnie w tych obiektach zalecane jest użycie w celach ogrzewania kanałów z dyszami lub szczelinami nawiewnymi. Poprzez dysze i szczeliny doprowadzamy do intensyfikacji wypływu powietrza, dodatkowo ukierunkowując ten strumień np. w dół, tak aby strefa napływu powietrza objęła także niskie poziomy hali.

Kanał z dyszami nawiewnymi

Kanał ze szczelinami nawiewnymi