Atol Instal

Kanały transportowe

Kanały transportowe wykonane są z materiałów tekstylnych nieprzepuszczalnych, przeznaczonych do transportu powietrza przez pomieszczenia lub części obiektu, gdzie nie jest wymagane dostarczenie powietrza. Wraz z kanałami nawiewnymi pozwala to stworzyć spójny system dystrybucji powietrza w obiekcie, z podziałem na poszczególne strefy.

Pobierz katalog