Montaż

Zawieszenie kanałów okrągłych:

Zawieszenie z wykorzystaniem linek stalowych (linka stalowa w otulinie bezbarwnej z PVC) wykorzystuje się do montażu kanałów okrągłych. Wraz z kanałami tekstylnymi klient otrzymuje komplet elementów montażowych (rys.2) Do każdego zamówionego przewodu dołączone są linki stalowe o długości równej długości kanału + 3 m. W przypadku konieczności zastosowania linek innej długości prosimy o zaznaczenie tego faktu przy zamówieniu.

Sposób mocowania kanałów

Końce linki stalowej mocowane są na hakach lub śrubach oczkowych osadzonych w dwóch przeciwległych ścianach pomieszczenia. Jeden koniec linki należy zamocować do uchwytu na ścianie. Drugi koniec zamocować przy wykorzystaniu śruby rzymskiej i napiąć linkę. (rys.1) W przypadku kanałów o długości przekraczającej 5 m należy zastosować podciągi pionowe rozmieszczone co 4-5 m w celu utrzymania jednolitego poziomu zawieszenia kanałów na całej długości. Po przeprowadzeniu opisanych czynności należy wypakować kanały tekstylne i rozwiesić wykorzystując karabińczyki. W przypadku kanałów składających się z odcinków, należy pamiętać o dopasowaniu odcinków w sposób umożliwiający złączenie ich przy wykorzystaniu wszytych zamków błyskawicznych. Początkowy odcinek kanału tekstylnego nałożyć na blaszany fragment instalacji doprowadzający powietrze i zabezpieczyć przed spadaniem wykorzystując stalową taśmę zaciskową. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia systemu mocowania kanałów wykorzystującego zawiesia ze stali nierdzewnej.

 

 

 

Schemat
Średnica
Opis

do Ø355mm
Kanały o średnicy do 355mm mocowane są na jednej lince nośnej

Ø355mm - Ø1000mm
Kanały o średnicy między 4000 a 1000mm mocowane są na dwóch linkach nośnych

powyżej Ø1000mm
Kanały o średnicy powyżej 1000mm są mocowane na trzech linkach nośnych

 

 

Regulowana długość tasiemki

Możliwość regulacji długości taśmy nośnej za pomocą przeplotki.