Filtroreduktory

Filtro-reduktor stanowi opcjonalne dodatkowe wyposażenie kanałów tekstylnych Atol.  

Zalety filtro-reduktora  

  • Filtr – oczyszczanie powietrza dostarczanego do nawiewu przez kanał tekstylny
  • Wydłużenie międzyserwisowych okresów pracy kanałów
  • Rzadsza konieczność prania kanałów
  • Zmniejszenie falowania kanału występującego:  
    • przy zbyt dużych prędkościach przepływu v > 7,5 m/s
    • przy za dużym ciśnieniu spowodowanym np. bliskością wentylatora nawiewnego
  • Filltro-reduktory są łatwe do zamontowania oraz dopasowane do montażu nawet w istniejących już  kanałach tekstylnych firmy Atol.
  • Niewielki koszt fitro-reduktorów znacząco usprawnia eksploatację kanałów tekstylnych Atol.

 

Atol Instal Filtro Reduktor Rozdzielacz

Rys. 1 Schemat filtro-reduktora z rozdzielaczem tekstylnym

 

 

Atol Instal Filtro Reduktor Kolektor

Rys. 2 Schemat filtro-reduktora z kolektorem stalowym